Page 1 - Program 2010
P. 1

Skagen Kirke

   100 års Jubilæum


    Festuge
   20.–26. september 2010
     OPTAKT
   Torsdag den 19. august Kl. 19.30
    Vandretur fra Klit til By
  Umiddelbart efter sommerens sidste gudstjeneste
  ved Den tilsandede kirke, vandres der ad den
  gamle kirkesti ind til den ”ny” (og dog 100-årige
  kirke!). Her venter en kop kaffe/te og et lille
  musikalsk ”Nachspiel” passende for sjælen og
  den lune sommer aften.
  Eventuel transport tilbage arrangeres.
   1   2   3   4   5   6